Så blir det Kunst rett vest for meg i år også. Denne gangen skjer den store fellesutstillingen i «nabolaget», på industriområdet i Tofte, i Hurum.

https://www.kunstrettvest.no/alle-2020/apent-17-18-oktober/6-birgit-lise-askestad-2/