Bli kjent med kunsten i den nye kommunen sommerhalvåret 2019! Få stemplingskort på det enkelte galleri, reis rundt og vinn lokal kunst!