Utstillingen har 40 års jubileum og åpner onsdag 15/11 kl 1900 på Drammens museum, Lychepaviljongen

Sentral plassering